Služby

V naší ordinaci Vám nabízíme kvalitní komplexní lékařské služby. Vždy profesionální a osobní přístup je u nás samozřejmostí. Ke každému pacientovi přistupujeme při řešení jeho zdravotních problémů individuálně. Kvalitní péči Vám zajistíme s pomocí kvalitních a ověřených zdravotnických přístrojů.

Ošetření a vyšetření praktickým lékařem

V naší ordinaci poskytujeme léčebně-preventivní péči praktického lékaře pro dospělé hrazenou ze zdravotního pojištění i nadstandardní placené služby.

-diagnostická a léčebná péče 

-preventivní prohlídky 

-očkování (chřipka, klíšťová encefalitida,žloutenky, meningokokové infekce,černý kašel a další)

-dispenzarizace a péče o nekomplikovaného diabetika

-návštěvní služba( po předchozí domluvě)

-možnost sjednání domácí péče 

-vyšetření pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy,profesní průkazy

-vyšetření pro potřeby ČSSZ,ÚP (invalidní důchody, mimořádné výhody, příspěvky na péči...)

-pracovnělékařskou péči (závodní prohlídky po předchozím objednání)

-nadstandardní služby -i mimo rámec zdravotního pojištění možno domluvit celkové vyšetření -tlakový Holter, kompletní laboratorní vyšetření včetně cholesterolu a dalších rizikových faktoru aterosklerozy, jaterní testy,krevní skupina, krevní obraz, RTG, HIV, testy na žloutenky, EKG a další dle domluvy, a to jak pacientů registrovaných i neregistrovaných, jednorázově či v cyklech

-diagnostická a léčebná péče

Pro stanovení správné diagnózy je často nutné podpořit klinické symtomy laboratorním odběrem. V naší ordinaci máme pro tyto účely přístroj Cube, sloužící pro analýzu CRP, INR a glykovaného hemoglobinu. Provedeme laboratorní odběr ještě během návštěvy v ordinaci-postačí pouze  kapka krve z prstu, výsledek je znám během pár minut a na základě toho je ihned stanovena diagnoza a rozhodnuto o léčbě.

Cube

 

Co nám jednotlivé ukazatelé napoví?

CRP je ukazatelem probíhajícího zánětu v organismu, jeho hodnota pomáhá k odlišení virových a bakteriálních infekcí a v rozhodnutí o nasazení antibiotické léčby.

INR je ukazatelem srážlivosti krve, slouží především k monitorování antikoagulační léčby u pacientů užívajících warfarin.

Glykovaný hemoglobin je tzv. dlouhodobý cukr,ukazatel, který sledujeme u diabetiků kromě glykémie. Jeho hodnota ukazuje, jak byl cukr kompenzován v posledních 120 dnech před odběrem. 

Naše ordinace nabízí dále tlakový Holter.Jde o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby.

Co se děje při vyšetření?

Pacientovi je k pasu připevněn malý automatický tlakoměr a manžeta na paži. Poté pacient odchází domů a přístroj měří v pravidelných intervalech krevní tlak nafukováním manžety. Během dne se tak děje po 15minutách a v průběhu noci po 30minutách. Druhý den je přístroj odpojen a nález vyhodnocen. 

 

Příprava na vyšetření.

 

Žádná zvláštní příprava před vyšetřením není nutná. Je nutné pouze dbát, aby se přístroj nepoškodil ( např. není možné koupání s přístrojem).

zvětšit obrázek
 

 

 

 

 

 

Naše ordinace dále vlastní další přístroje pomáhající při diagnostice  - EKG,  otoskop, pulsní oxymetr (sloužící k monitoraci kyslíkové saturace, poskytuje informace o problémech transportu kyslíku do tkání.

Od roku 2020 jsme ordinaci doplnili o přístroj Quick Plus napomáhající k rychlé diagnostice pomocí stanovení dalších parametrů: D- dimerů /marker využívaný  při diagnostice trombembolických příhod- plicní embolie/, NT- pro BNP/marker srdečního selhávání/a Troponin I/přispívá k diagnostice akutního infarktu myokardu/. 

 

-preventivní péče

Česká republika je dlouhodobě v čele světového žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva a každý rok tak zbytečně umírají stovky pacientů. Kromě toho existuje řada dalších "smrtelných" chorob, která jsou v současnosti dobře léčitelná, jedinou podmínkou je, aby byly zachyceny včas. K tomu nám slouží preventivní programy, které jsou jednou z našich priorit.

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců  po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže. 

Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař pro dospělé cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje očkování proti tetanu.

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, pacienta zváží, případně i změří, orientačně mu vyšetří sluch a zrak. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření:

Při každé prohlídce se má provést orientační chemické vyšetření moče.

V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.

V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum a má zhodnotit jeho onkologická rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle ministerstvem zdravotnictví ypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky. Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ.

U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

Zdroj: VZP
 

po


Kontakt

MUDr.Jana Šmídová

Mrštíkova 878/15
Hradec Králové
500 09

https://my.medevio.cz/mudr-smidova
Tel. 495262853