Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami (uvedené ceny vč. DPH):

 

Profesní prohlídka vstupní/výstupní/periodická 800,-Kč/ nebo dle smlouvy

Řidičský průkaz / od 65 let/                               900,-Kč 

      - u pacientů  do 64 let                                   600-Kč                 

Zbrojní průkaz                                                 1400,- Kč        

Profesní průkazy (svářečský...)                          1400-Kč 

Potvrzení ke studiu                                            400- Kč 

- služba zaslání e-mailem                                   550,- Kč 

Potvrzení -účast dětský tábor                              300-Kč

- služba zaslání e-mailem /online platba/          450,-Kč

Zdravotní průkaz-potravinářský                         300,-Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta            400,-Kč  

- služba výpis se zasláním e-mailem  /platba     550 ,- Kč 

online /                                                                

Očkování na vlastní žádost                                  400- Kč 

Očkování na klíšťovou encefalitidu (aplikace     1200,- Kč  

+ vakcína) do 50 le, od 50 let zdarma                

Sepsání žádosti do domova důchodců                  500,-Kč 

Hlášení úrazu-zpráva pro pojišťovnu                   1000,-Kč / dle rozsahu 1000- 3000 Kč/

Posudek o bolestném (bodové hodnocení)           1000,- Kč 

Administrativní úkony pro životní pojištění        1000,- Kč /dle rozsahu 1000-3000 Kč/

Jiný administrativní úkon bez vyšetření pacienta   200- 1000,-Kč dle rozsahu

Předoperační vyš. u plastik z kosmetických důvodů 1500,- Kč

Vyšetření k rekondičnímu pobytu,lázně -samoplátci

 a interrupce  -nikoliv ze zdravotních důvodů           1500-Kč    

Vyplnění návrhu lázeňské léčby                                  100,- Kč 

Vystavení náhradního dokumentu (kopie PN, OČR)    100,- Kč    

Konzultační činnost + nahlížení do zdravotní dokumenta

 pod dohledem zaměstnance á započtených 10 min       4o0,- Kč

Kopie/Tisk Vašich zpráv - za stránku                            100,- Kč jednorázově + 10Kč za list

Příplatek za vyhotovení na počkání                             500,- Kč

 

 

 

 

Pro zájemce o nadstardní služby:

Komlexní vyšetření nad rámec péče hrazené pojišťovnami( mimo cyklus pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 1x za 2 roky- viz sekce služby -preventivní prohlídky)- s možností domluvy rozsahu laboratorního vyšetření - cholesterol, všechny rizikové faktory aterosklerozy, jaterní testy, krevní obraz, žloutenky, HIV, tlakový Holter, EKG, RTG.... dle rozsahu vyšetření od 300,- 1500,- Kč.

Komplexní vyšetření pacienta                1500-Kč

Cílené vyšetření pacienta                       500,-Kč

Kontrolní vyšetření pacienta                   500,-Kč

 

Očkování: 

Na základě Vaší žádosti zajistíme očkování na níže uvedená onemocnění. Ceny vakcín jsou velmi variabilní, zjistíme aktuálně dle dodávky výrobcem.

Klíšťová encefalitida:   FSME-IMMUN (Baxter)-3 dávky, přeočkování: 1.po 3 letech, dále u pac. nad 60 let po 3 letech,pod 60 let po 5 letech.

                                     ENCEPUR(Novartis)- 3 dávky, přeočkování: 1. po 3 letech, dále u pac. nad 50 let po 3  letech, pod 50 le po 5 letech.   

Černý kašel(pertusse):  zvláště vhodné u žen plánujících těhotenství, ale i pacientů starších 65 let a u osob v kontaktu s dětmi mladšími 12 měs. (kombinovaná vakcína záškrt, tetanus,acelulární  pertuse), s minim. ročním odstupem od poslední dávky vakcíny proti tetanu a/nebo záškrtu   - 1 dávka, doporučené přeočkování po 10 letech

              z                         BOOSTRIX(GSK) -1 dávka, přeočkování po 10 letech

                                       ADACEL (Sanofi Pasteur)-1 dávka, přeočkování po 10 letech, 

Invazivní pneumokokové nákazy (zejména záněty plic): zvláště vhodné pro osoby starší 60 let, osoby oslabené a osoby s chronickými onem.

                                        PNEUMO 23 (Sanofi Pasteur či Aventis Pasteur)-1 dávka-přeočkování po 5 letech

                                         PREVENAR 13(Pfizer)-1 dávka- přeočkování nestanoveno

       -pozn.: u osob imunosuprimovaných je od 50 let vhodná kombinace obou vakcín (nejdříve Prevenar, následně Pneumo 23)

Virová hepatitida typu A: 2 dávky, přeočkování výrobncem nestanoveno (předpokládaná délka účinnosti očkování cca 10-15let) např.  AVAXIM a další 

Virová hepatitida typu B: 3 dávky, přeočkování výrobcem nestanoveno (předpokládaná délka účinnosti očkování cca 10-15 let)

                                           ENGERIX B (GSK)

Virová hepatitida typu A+B: 3 dávky, přeočkování výrobcem nestaveno (předpokládaná délka účinnosti očkování cca 10-15 let

                                             TWINRIX (GSK)

Plané neštovice: vhodné pouze pro pacienty,kteří onemocnění nikdy neprodělali (nákaza nebezpečná zejm. pro těhotné a osoby s oslabenou imunitou-2 dávky, přeočkování nestanoveno

                                               VARILRIX , VARIVAX

Pásový opar: Po prodělaných planých neštovicích zůstává v těle „spící“ virus, který se po určité době může znovu aktivovat a způsobit pásový opar. Onemocnění posti, ohuje nejčastěji osoby nad 50 let věku a osoby specificky oslabené některými nemocemi (nádory, transplantace, HIV infekce pod.)

                                                       SHINGRIX       

Vakcína Shingrix je určena pro osoby starší 50 let a pro osoby od 18 let v riziku pásového oparu k prevenci pásového oparu a postherpetické neuralgii.

orient. cena vakcíny  5590,- Kč + aplikace, očkuje se 2 dávkami v odstupu 2-6 měsíců 

                                             

Meningokokové nákazy (nebezpečné bakteriální infekce, nejčastěji se vyskytující ve formě zánětu mozkových blan -meningitidy nebo otravy krve-sepse, 10% úmrtnost či nebezpečí trvalých následků-poškození mozku, ztráty sluchu..1 dávka, přeočkování po po 3-5 letech

                                                 MENVEO (Novartis)

                                                 NIMENRIX (GSK)  a další

Chřipka: ideální doba pro očkování je září až listopad, očkování je plně hrazeno ze zdravotního pojištění u osob nad 65let věku,u pacientů se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest (např. astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc),ledvin a nebo diabetem. Pro tyto pacienty je vakcinace zcela zdrarma. Vakcína je ale dále doporučováno všem těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství či těm, které plánují otěhotění během chřipkové sezóny, osobám pečujícím o nemocné pacienty a dále všem osobám, kteří se nepřejí onemocnět chřipkou. .Bližší informace o očkovacích látkách a jejich ceně zveřejníme se začátkem očkovací sezóny. 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                  

                       

 
 

Kontakt

MUDr.Jana Šmídová

Mrštíkova 878/15
Hradec Králové
500 09

https://my.medevio.cz/mudr-smidova
Tel. 495262853