Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami (uvedené ceny vč. DPH):

 

Profesní prohlídka vstupní/výstupní/periodická 500,-Kč 

Řidičský průkaz                                                 500,-Kč 

      - u pacientů nad 65 let řidičský průkaz       250,-Kč     

Zbrojní průkaz                                                   500,- Kč        

Profesní průkazy (svářečský...)                          500,-Kč 

Potvrzení ke studiu                                            150,- Kč 

Potvrzení -účast dětský tábor                             100,-Kč

Zdravotní průkaz-potravinářský                         300,-Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta             300,-Kč 

Očkování na vlastní žádost                                  150-Kč 

Sepsání žádosti do domova důchodců                  200,-Kč 

Hlášení úrazu-zpráva pro pojišťovnu                   500-Kč 

Posudek o bolestném (bodové hodnocení)           500,-Kč

Administrativní úkony pro životní pojištění       500,- Kč 

Jiný administrativní úkon bez vyšetření pacienta   200,-Kč

Předoperační vyš. u plastik z kosmetických důvodů     450,- Kč

Vyšetření k rekondičnímu pobytu,lázně -samoplátci

 a interrupce  -nikoliv ze zdravotních důvodů         350,-Kč    

Vyplnění návrhu lázeňské léčby   100,- Kč 

Vystavení náhradního dokumentu (kopie PN, OČR)         100,- Kč    

 

 Vyšetření vyžádaná pacientem (bez indikace lékaře, případně samoplátci)

CRP vč. odběru krve                                               143,-Kč 

EKG                                                                       110,- Kč 

Holter-TK                                                              300,- Kč 

Test na okultní krvácení ve stolici                          150,-Kč 

HIV vyš.                                                                 500,- Kč 

 

Pro zájemce o nadstardní služby:

Komlexní vyšetření nad rámec péče hrazené pojišťovnami( mimo cyklus pravidelných preventivních prohlídek, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 1x za 2 roky- viz sekce služby -preventivní prohlídky)- s možností domluvy rozsahu laboratorního vyšetření - cholesterol, všechny rizikové faktory aterosklerozy, jaterní testy, krevní obraz, žloutenky, HIV, tlakový Holter, EKG, RTG.... dle rozsahu vyšetření od 300,- 1500,- Kč.

Komplexní vyšetření pacienta                750,-Kč

Cílené vyšetření pacienta                       500,-Kč

Kontrolní vyšetření pacienta                   500,-Kč

 

Očkování:

Ceny očkovacích látek jsou pouze orientační, mohou být ovlivněny např. změnou kurzu, slevovými akcemi. Přesnou cenu dozjistíme v případě zájmu pacienta. 

Klíšťová encefalitida:   FSME-IMMUN (Baxter)-3 dávky, přeočkování: 1.po 3 letech, dále u pac. nad 60 let po 3 letech,pod 60 let po 5 letech, cena 1 dávky 880,-Kč, celková cena 2640,-Kč  

                                     ENCEPUR(Novartis)- 3 dávky, přeočkování: 1. po 3 letech, dále u pac. nad 50 let po 3  letech, pod 50 le po 5 letech, cena 1 dávky 790,-Kč, celková cena 2370,-Kč      

Černý kašel(pertusse):  zvláště vhodné u žen plánujících těhotenství, ale i pacientů starších 65 let a u osob v kontaktu s dětmi mladšími 12 měs. (kombinovaná vakcína záškrt, tetanus,acelulární  pertuse), s minim. ročním odstupem od poslední dávky vakcíny proti tetanu a/nebo záškrtu   - 1 dávka, doporučené přeočkování po 10 letech

                                       BOOSTRIX(GSK) -1 dávka, přeočkování po 10 letech, cena 830,-Kč.

                                       ADACEL (Sanofi Pasteur)-1 dávka, přeočkování po 10 letech, cena 830,-Kč

Invazivní pneumokokové nákazy (zejména záněty plic): zvláště vhodné pro osoby starší 60 let, osoby oslabené a osoby s chronickými onem.

                                        PNEUMO 23 (Sanofi Pasteur či Aventis Pasteur)-1 dávka-přeočkování po 5 letech, cena 790,-Kč

                                         PREVENAR 13(Pfizer)-1 dávka- přeočkování nestanoveno- cena 1590,-Kč

       -pozn.: u osob imunosuprimovaných je od 50 let vhodná kombinace obou vakcín (nejdříve Prevenar, následně Pneumo 23)

Virová hepatitida typu A: 2 dávky, přeočkování výrobncem nestanoveno (předpokládaná délka účinnosti očkování cca 10-15let)

                                          AVAXIM (Sanofi Pasteur)-cena dávky 1310,-Kč, celková cena 2620,-Kč

Virová hepatitida typu B: 3 dávky, přeočkování výrobcem nestanoveno (předpokládaná délka účinnosti očkování cca 10-15 let)

                                           ENGERIX B (GSK)-cena 1 dávky 900,-Kč, cena za celé očkování 2700,-Kč

Virová hepatitida typu A+B: 3 dávky, přeočkování výrobcem nestaveno (předpokládaná délka účinnosti očkování cca 10-15 let

                                             TWINRIX (GSK)- cena 1 dávky 1450,-Kč, cena za celé očkování 4350,-Kč

Plané neštovice: vhodné pouze pro pacienty,kteří onemocnění nikdy neprodělali (nákaza nebezpečná zejm. pro těhotné a osoby s oslabenou imunitou-2 dávky, přeočkování nestanoveno

                                               VARILRIX (GSK)-cena 1 dávky 1590,-Kč, cena za celé očkování 3180,-Kč

Pásový opar: pouze pro pacienty starší 50let, u pacientů s již prodělaným pásovým oparem je očkování možné s  minim. 2-letým odstupem od onemocnění-prevence pásového oparu a postherpetickým neuralgií- 1  dávka,přeočkování nestanoveno

                                               ZOSTAVAX (sanofi Pasteur)- cena 2990,-Kč

Meningokokové nákazy (nebezpečné bakteriální infekce, nejčastěji se vyskytující ve formě zánětu mozkových blan -meningitidy nebo otravy krve-sepse, 10% úmrtnost či nebezpečí trvalých následků-poškození mozku, ztráty sluchu..1 dávka, přeočkování po po 3-5 letech

                                                 MENVEO (Novartis)-  cena 1500,-Kč

                                                 NIMENRIX (GSK) -cena 1500,-Kč

Chřipka: ideální doba pro očkování je září až listopad, očkování je plně hrazeno ze zdravotního pojištění u osob nad 65let věku,u pacientů se závažným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest (např. astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc),ledvin a nebo diabetem. Pro tyto pacienty je vakcinace zcela zdrarma. Vakcína je ale dále doporučováno všem těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství či těm, které plánují otěhotění během chřipkové sezóny, osobám pečujícím o nemocné pacienty a dále všem osobám, kteří se nepřejí onemocnět chřipkou. Cena vakcíny se pak pohybuje od 150-130 Kč dle typu očkovací látky + cena aplikace.Bližší informace o očkovacích látkách a jejich ceně zveřejníme se začátkem očkovací sezóny. 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                  

                       

 
 

Kontakt

MUDr.Jana Šmídová

Mrštíkova 878/15
Hradec Králové
500 09

Tel. 495262853